Om Kalle, et fiskevær i Lofoten

Kalle ligger "midt i leia"- samtidig langt vekk fra turiststrømmen. Her finnes ingen trafikk eller annet liv enn det våre egne gjester selv skaper. Opplev fravær av sivilisasjonen for en stund. De fleste mener det føles godt.

Video fra Kalle i Lofoten

Fiskeværet

Kalle er i dag et ferie- og fiskevær godt bevart med rot i gammel kystkultur. Like under Vågakallen - i et fantastisk naturområde - ligger det gamle handelsstedet. Her finnes fortsatt  væreiergården, originale rorbuer, brygger og sjøhus. Like ut fra den gode havn ligger noen av de beste fiskeplassene på Lofothavet.

Rorbuene

Rorbuene ligger fra 2 til 10 meter fra havet. Rorbuene er originale og innredet som i gamle dager med tillegg av bad og kjøkkenkrok med alt nødvendig utstyr. Sengene er skiftet ut til dagens standard og lengde. Separat soverom. Totalt 4 sengeplasser i hver bu. I tillegg har vi Skipperstua og Bårstua med plass til flere. Totalt har vi ca 50 senger.

Naturen

Kalle er et fristed hvor det "naturlige" har alle muligheter... 
Vi skylder å gjøre oppmerksom på at for mange kan Kalle oppleves som "litt utenfor sivilisasjonen". Her er nettopp naturen det sterkeste element og kan oppleves noe voldsom. Kalle - like under selve Vågakallen - er en naturpark som har alt bare noen hundre meter fra rorbua! Kontrastene er store med spisse tinder mot myke strender og  storhavet like opp mot en idyllisk liten fjord.  De fleste trenger noen dager i det fri for å bli kjent med Lofotnaturen. Da virker det hele mer naturlig.....

Historie

Kalle har fra gammelt av vært kongens eiendom og hadde opprinnelig matrikkel no 1 i Vågan. Tidlig historie vet vi ikke mye om, men tufter viser at det har vært bosetting her i gammel tid.

I 1838 kjøpte Ole Røberg eiendommen for 500 Spesidaler. Svigersønnen Wilhelm Holst overtok størstedelen av gården i 1852. I 1875 var det duket for nytt eierskifte. Hågen Iversen ble sittende på Kalle som «Husfader, Gaardeier og Selveier», som det står på listene fra dette året. «Væreier» er det tilføyd på listene fra 1900.   

Brygga på Kalle var butikk med anløp av lokalbåt og ikke benyttet til mottak av fisk før ca 1950.

Det var i 1870-årene at hovedgården på Kalle ble bygd. Samtidig ble handelsbrygga med butikk og lager, postkontor og telegraf etablert. Mange rorbuer og hjellbruk ble satt opp, og etter hvert kom det til nothjell og trandamperi. Hovedgården, brygga og noen rorbuer står fortsatt.

Fisken heng på hjell, Kalle 1890

Pollen mellom Kalle og Hopen er ei smul og god havn, sjøl om det kan forekomme sterke fallvinder fra Vågakallen. Fra fiskerioppsynet vet vi at det i 1861 rodde 1647 fiskere fra Hopen og Kalle, fordelt på 475 båter. Utover 1860-70 tallet hører vi om et jevnt belegg på rundt 1000 menn, 50 fartøy og 300 båter i Lofotsesongen. I 1890 rodde fortsatt 1427 fiskere fra de to værene. Kalle var i denne tiden regnet som det femte største fiskeværet i Lofoten.