User menu

Sengeoversikt Kalle

Vi har laget en oversikt over tilgjengelige senger for de som skal arrangere samlinger på Kalle. Fordeling på rorbuer og hus kan være et lite puslespill for enkelte grupper og det kan være mange hensyn å ta. Som regel er det arrangøren som kjenner gjestene og har best innsikt til å lage en optimal fordeling. I tillegg til oversikten over rorbuene kan vi selvfølgelig hjelpe til.  

Oversikten kan åpnes i eget vindu for utskrift i pdf- format:
Oversikt senger med skjema med belegningsskjema.pdf.

Du kan også laste ned en excelfil; 
Oversikt senger med belegningsskjema.xls som også kan åpnes i Google eller Pages.

Ved å benytte denne filen kan vi bearbeide og endre lettere. Det kan også lages nye kolonner til hjelp for andre formål i forbindelse med arrangementet og oppgjør etc.